Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Steigen i Nordland

Steigen Kystlag

Tilsluttet Forbundet KYSTEN

            Orientering til medlemmene

 Til medlemmene i Steigen Kystlag

Også i kystlaget har det mye omtalte viruset gitt noen utfordringer. Vi har nå endelig fått avviklet et styremøte, og dermed kommet ajour med styrearbeidet. Årsmøtet har det derimot vært vanskelig å få gjennomført etter planen. Styret har derfor besluttet at vi ikke skal gjennomføre årsmøte i år. Styremedlemmene har sagt seg villig til å fortsette fram til neste vår, da vi forhåpentligvis kan holde ordinært årsmøte igjen. Kjell ( kasserer ) har på grunn av sykdom bedt om permisjon fra styret inntil nytt valg. Regnskapet føres av leder inntil videre.

Årsregnskap for 2019 er avsluttet med et overskudd på kr 7 708,-. Regnskapet er godkjent av revisor og av styret. Styret har også vedtatt årsmelding for 2019. Begge deler legges ut på lagets nettside Steigen-kystlag.com.

Når det gjelder årets sesong på kystmuseet, har styret bestemt at vi skal forsøke å holde åpent noen ettermiddager i juli. Sannsynligvis blir det på torsdager, fredager, lørdager og søndager. Dette samkjøres med åpningsdagene for Reginas Sommerkafe på Feskbruke. Vi håper at dugnadsånden fortsatt er tilstede når vaktlista skal settes opp.

Styret har videre bestemt at vi i sommer skal male Kystbrygga (museet), da det nå er 9 år siden bygget fikk forrige strøk. Da vi har rimelig god økonomi i laget, vil vi prøve å engasjere elever fra voksenopplæringa til jobben.

Vi har inngått kontrakt med Fylkesmannen om rydding av Engelvær naturreservat for søppel til høsten. Dette skal skje innenfor tidsrommet 1. august til 15. november. Her satser vi på en stor dugnad blant lagets medlemmer, gjerne i kombinasjon med overnattingstur til Engelvær. Vi får 25 000 kroner for jobben. Vi kommer tilbake til denne saken senere. Vi har orientert Fylkesmannen om at to av styrets medlemmer er grunneiere i Engelvær, og har fått tilbakemelding om at dette er uproblematisk i forhold til kontrakten og oppdraget.

Utover disse aktivitetene vil vi i kystlaget holde en lav profil inntil videre. Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommer.

Nordskot 12. mai 2020

                                                                                                               Hilsen styret