Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Steigen i Nordland

Steigen Kystlag

Tilsluttet Forbundet KYSTEN

Om oss

I tråd med formålsparagrafen arbeider lagets medlemmer med to hovedprosjekt:

Kutteren "Nordstjernen" fra 1937, med 60 års tjeneste som fiskefartøy i Steigen. Laget overtok denne ved stiftelsen i 2001. Båten brukes til utflukter for lagets medlemmer, og til diverse oppdrag som gir kjærkommen inntekt til lagets kasse.

Båten har fast fortøyningsplass i Nordskot havn. Målet er å bevare båten i den stand den var da den ble tatt ut av fiske i 1999.

En gammel åttring av Nordlandsbåttypen som har vært benyttet som fiskefartøy fra Alvenes i Nordfold. Denne er nå restaurert, og holdes vedlike av en egen gruppe i kystlaget. Båten brukes av gruppen om sommeren, og står i naust om vinteren.

I tillegg til disse båtene har kystlaget overtatt båtsamlinga fra Nordskot skole.

Denne består av:

  • 3-roms nordlandsbåt (treroing)
  • 2-roms nordlandsbåt (kjeks/færing) med seil
  • 2.5-roms spissbåt med seil
  • Flatbunnet linedorry (2 stk)

Disse båtene er midlertidig lagret i et naust på Lund i Steigen

Skolemuseet

Kystlaget har også overtatt skolens samling av fiskeredskaper og utstyr, og ikke minst et 20-talls gamle båtmotorer. Mange av dem er overhalt og i kjørbar stand.

Styret har startet arbeidet med å få etablert et nytt utstillingssted for disse tingene.

Restaurering og vedlikehold av båtene er en stor utfordring for et lite lag. Kostnaden forbundet med utbedring av "Nordstjernen" er av en slik størrelse at vi ikke har mulighet uten en betydelig støtte fra Riksantikvaren. Vi er noe nærmere en løsning om midler til "Nordstjernen", nå som fartøyet er definert som verneverdig av Riksantikvaren.

Nytt bygg for oppbevaring av lagets museumsgjenstander og trebåter.

"Kystbrygga" er en realitet. Den huser kystlagets museum, se Kystmuséet . . . .