Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Steigen i Nordland

Steigen Kystlag

Tilsluttet Forbundet KYSTEN

   Kystmuséet

I løpet av de siste 2 årene har vi i Steigen Kystlag gjennomført et stort prosjekt for å formidle og bringe fram i lyset Steigens kystkultur- og historie.

Kystlagsbrygga er et nybygg vi har reist i havneområdet på Nordskot. Arbeidet startet i juni 2010 på Lakså-saga hos Gjermund Laxaa. 50 m3 furutømmer fra Saltdal ble saget opp til planker og bord og kjørt med traktorer til Nordskot der det ble lagret over vinteren. Høsten samme året startet vi arbeidet på tomta og kaia foran brygga. I løpet av 4 måneder sommeren 2011 ble så brygga reist. Det er utført mer enn 2000 timer dugnad i løpet av byggeperioden i tillegg til mange pengegaver.

Kystmuseet. I løpet av vinteren 2011/12 ble brygga innredet og utstillingene kom på plass. Museet består av 3 etasjer. I første etasje er gamle båter og båtmotorer utstilt. Flere av motorene er i kjørbar stand. Bryggas 2. etasje inneholder et fiskerimuseum, der vi gjennom utstillinger viser redskaper og fiskemetoder som var i bruk i området fram til 1960-tallet, men som nå er gått ut av bruk. I 3. etasje finner en gjenstander med tilknytning til håndverk, husflid, hus og heim.

Kystmuseet ble offisielt åpnet 29.juni 2012 av leder for landsstyret i Forbundet Kysten, Arne Andreassen. 

Avisa Nord-Salten om

Kystmuseet på Facebook

Åpningstider sommeren 2021

Kystmuseet holder åpent for publikum på lørdager og søndager i tiden 3. juli  til 1. august mellom kl 1800 til kl 2000

Priser : V: kr 60,- B: kr 30,-

Utenom disse åpningstidene kan besøk avtales ved å ringe 97695609. Dersom vi er ledige, stiller vi opp. Minstepris for slike besøk er kr 350,- ( eller minst 6 personer )


Kafé med enkel servering på Feskbruke

 Velkommen på besøk.

Plakat 2021 - HER