Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Steigen i Nordland

Steigen Kystlag

Tilsluttet Forbundet KYSTEN

Steigen Kystlags kystkulturminne

under Forbundet Kystens kampanje

«Adopter et kystkulturminne»

Beskrivelse av kulturminnet.

Alvenes er ei lita bygd på nordsiden av Nordfoldfjorden i Steigen kommune i Nordland. Her har det bodd folk i lange tider med jordbruk og fiske som næringsvei .I dag bor det bare en håndfull fastboende i bygda.

Nede i fjæra på Alvenes står to båtnaust side ved side. Naustene i seg selv er ikke spesielt interessante. De er som båtnaust flest. Men i disse to naustene står det flere gamle bruksbåter, blant annet de to eneste gjenværende åttringene i Steigen. Vi kjenner foreløpig ikke alderen på disse båtene, men ifølge dagens eiere må de være fra omkring århundreskiftet (1900)ø

Den ene av båtene har Steigen Kystlag disponert etter avtale med eierne i flere år. Vi har pusset den opp og anskaffet ny rigg og råsegl. De siste par årene har båten stått i naustet hele året av den enkle grunn at den trenger en omfattende restaurering før den kan tas i bruk igjen som seglbåt. Båtbygger Kai Linde fra Rognan har vært på befaring ( høsten 2013 ) og laget en tilstandsrapport for båten og et kostnadsoverslag for restaurering/tilbakeføring til original stand.

Den andre båten har stått lagret i sitt naust i en årrekke. Tilstanden er ikke kjent, men båten har stått lagret tørt og ser ut til å være i relativ god stand. I dette naustet står det i tillegg en gammel 3-roring nordlandsbåt + 2 andre små klinkbåter. Begge naustene er dessuten rene skattekister med gammel og ny kystkultur i en herlig blanding. Steigen Kystlag er for tiden i forhandlinger med eierne om varig vern av naustene med innhold.

En spesiell interessant detalj med disse åttringene er at de begge er blitt brukt til frakting av ved ( stranger) etter at de ble tatt ut av bruk som fiskebåter. I den forbindelse er begge båtene blitt ombygget ved at masterbeten ble flyttet ett band fram i båten og nagelbeten ble flyttet ett band bakover. Dette ble gjort for å gi bedre lasterom i båtene for vedstrangene.

Vi mener at dette kystmiljøet er svært representativt for bosetting og næringsvirksomhet i området i tidligere tider, og naustene med båter og innhold ellers er en kystkulturskatt som det er vel verdt å ta vare på for framtiden.

Foreløpig arbeidsplan for prosjekt «Naustene på Alvenes» :

Steigen Kystlag har valgt Naustene på Alvenes som sitt prosjekt i aksjonen «Adopter et kystkulturminne» og vil arbeide for å bevare dette unike naustmiljøet i fjordlandskapet etter følgende hovedstrategi :

1. Inngå avtale med eierne av naust nr 1 om overtakelse av åttringen som kystlaget til nå har disponert. Videre inngå avtale om vinteropplag for båten i dette naustet.

2. Restaurere denne åttringen tilbake til original stand , og ta den i bruk til segling på fjorden av kystlagets medlemmer og andre interesserte.

3. Inngå verneavtale med eierne av naustene med sikte på å bevare dem i sin originale stand med innhold ( også båtene ) slik det står i dag og sikre at de beholdes slik også etter at dagens eiere er døde.

4. Bruke disse naustene til historieformidling om livet omkring Nordfoldfjorden i tidligere tider og som lokalt samlingssted for kystlagets medlemmer.

5. Videre må eiendomsforhold til grunnen der naustene står kartlegges, og kjøpe- /festeavtale inngås med grunneier.

Jeg er en paragraf Klikk en gang for å begynne å skrive inn ditt eget innhold. Du kan endre font, størrelse, linjehøyde, farge og mer ved å merke en del av meg og velge alternativene fra verktøylinjen.

(Bilder)