Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Steigen i Nordland

Steigen Kystlag

Tilsluttet Forbundet KYSTEN

 Alvenesåttringen

I mangel av navn kaller vi den «Alvenesåttringen». Båten er 9 meter lang og har fem rom. Den er med andre ord en liten åttring. Båten tilhører Arne og Svein Sivertsen, men Steigen Kystlag har i mange år disponert båten. Etter at den ble hentet ut av naustet i Alvenes for flere år siden, har den blitt pusset opp og er blitt utstyrt med mast, rigg og råsegl. I dag er båten tilbake i Alvenes.

Eierne har sagt seg villige til å gi båten til kystlaget dersom vi ruster opp båten og får den under segl igjen, noe vi mer enn gjerne ønsker. Men for å få dette til, trenger vi et entusiastisk mannskap i Nordfold-området som kan ta ansvaret for båten og holde den i aktivitet om sommeren.

Styret har startet et eget prosjekt i kystlaget med dette som formål. I løpet av vinteren vil det bli holdt et orienteringsmøte i Nordfold. 

Peder-Slåtten

etter Dreyer-Pedersen (Steigen)