Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Steigen i Nordland

Steigen Kystlag

Tilsluttet Forbundet KYSTEN

Steigen Kystlag

Steigen - Nordland

Steigen Kystlag ble stiftet i 2001 og er tilsluttet Forbundet KYSTEN. Medlemmene er enten bosatt i Steigen, eller andre som har tilknytning til kommunen. 

Lagets hovedformål er:

Å fremme arbeidet for bevaring av allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur, i overensstemmelse med Forbundet KYSTENs formålsparagraf, vedtekter og arbeidsplaner. Det skal legges særlig vekt på på bevaring og allmenn bruk av:

  • Tradisjonelle fartøy, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig, som er særegne for distriktet.
  • Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform og lignende som har lokal tilknytning.
  • Samarbeide med lokale museer, foreninger og lignende,og med skoler om aktuelle kulturvernoppgaver.

Kystmuseet ble offisielt åpnet den 29. juni 2012- Det er et et nytt hus for utstilling og oppbevaring av en samling redskaper og båtmotorer som er overtatt fra Nordskot skole. Likeså for å ha et permanent oppholdssted for samlingen av gamle trebåter. Dette er et stort løft som hele kommunen kan være stolt av, og er viktig for miljøet i bygda og på Nordskot

Laget samarbeider med Bygdelaget og har god kontakt med Båtforeningen. Båtturister og tilreisende får et tilbud, og store arrangement som for eksempel Vestfjord-seilasen blir lettere å gjennomføre.

Nordskot i Steigen

Nordland

 Den røde bygningen er Kystmuseet

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 000 medlemmer fordelt på 126 lokale kystlag. Under parolen «Vern gjennom bruk» jobbes det for å ta vare på gamle båter og kystmiljø ved å skape aktivitet og engasjement rundt disse. 

Nysgjerrig? se mer her                                   

Vil du bli medlem i Steigen Kystlag? Sjekk  her

"Et kulturminne" (Menyen til venstre)

Tidevannstabell for Nordskot: her

Været p​å Nordskot her

Kystmuseet facebook


Åpningstider for kystmuseet 2021 se "Kystmuseet"

Forbundet Kysten - tar vare på kystens kulturarv

Vi viser . . .

Kystmuseet på Facebook

Forbundet Kysten: hjemmeside her

Vårfugler

Solist: "Hagesanger"

Svarttrost

Storfugl